Historie

De naam is ontstaan omdat er vanaf de oprichting werd geschaatst op de watergang in het weidegebied de Poel in de omgeving van s-Heer Hendrikskinderen.

De ijsclub is in eerste instantie opgericht om de schoolkinderen van m.n. s-Heer Hendrikskinderen bij vorst ijsplezier te bezorgen. Het bestuur bestond uit de voorzitter Jan Weststrate (een persoon met aanzien en ervaring in het besturen van verenigingen) en leden. Ook Bas Schipper zat in het bestuur en beide personen hebben m.n. voor de jeugd veel betekent. Bas en zijn vrouw hebben tot de laatste grote ijsperiodes zittend in een koude PIPO kar kaartjes verkocht op ingang van Schenge. Jan en Bas zijn beiden benoemd tot ere lid van ijsclub De Poel.

In het begin jaren `60 sloot de Poel zich aan bij de K.N.S.B., de koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond. Vanaf dat moment werd het Oosterschenge bij de “planketente” de thuisbasis van onze vereniging. De vereniging was toen nog puur ingericht op natuurijs. Voor zover er trainingen werden georganiseerd gebeurde dat door de K.N.S.B., het gewest Zeeland.

Tijdens de strenge winter in 1963 werden er diverse wedstrijden in Zeeland georganiseerd. Ook de broers Ko en Arjaan van de Kreeke namen er aan deel. Met 1 stel schaatsen bezochten ze op de brommer van Ko de wedstrijden. Na deze strenge winter en opening van de kunstijsbaan in Amsterdam trokken diverse schaatsers wekelijks naar Amsterdam om te trainen. Voor aanvang van de winter werd een oude auto gekocht en de kleine selecte groep bezocht trainingen in Amsterdam en later in Eindhoven. Onder aanvoering van Ko van de Kreeke zijn er acties op touw gezet om de kosten van de auto en deelname aan wedstrijden gedeeltelijk te betalen. Enkele oudere bestuursleden hadden grote moeite met de omschakeling van een klein intiem clubje, met nadruk op kinderplezier, naar een club met wedstrijdsporters.

Ko was betrokken bij het uitzetten en onderhouden van natuurijsbanen voor zowel hardrijders, schoonrijders en activiteiten voor de jeugd. Na vele jaren als actief bestuurder, organisator en promotor is Ko bij zijn afscheid benoemt tot erelid van SSC de Poel.

In het seizoen 1964/65 mochten drie talentvolle en fanatieke Poelleden deelnemen aan het N.K. junioren in Amsterdam, namelijk Arjaan van de Kreeke en Johan Gijzel (junior B) en Jaap Moelker (junior A).

Een jaar later werd op het Schenge tijdens de eerste langebaanwedstrijd van de Poel voor het eerst in Zeeland onder de 50sec. geschaatst.

In 1969 werd de kunstijsbaan in Eindhoven geopend en gingen de fanatieke rijders wekelijks trainen op het kunstijs. De prestaties gingen met sprongen vooruit en de Poel werd meer en meer een vereniging voor echte hardrijders, met Arjaan van de Kreeke als boegbeeld. Hij haalde de nationale top en reed verschillende malen mee op het N.K sprint.

Na een aantal ijsloze winters nam de belangstelling voor het schaatsen af en besloot de KNSB het gewest Zeeland op te heffen (1974). Met de opening van de Uithof in Den Haag viel de Poel, samen met de andere Zeeuwse verenigingen, nu onder Gewest Zuid Holland.

De Poel nam vanaf dit moment de organisatie van wedstrijden en trainingen in Zeeland op zich en werd hierdoor dé schaatsvereniging van Zeeland.

Gelukkig daalde het kwik in de volgende winters weer stevig onder nul en met de inzet van Bas en Ma Schipper en de fanatieke familie van de Kreeke werd, ondanks bittere omstandigheden, een perfecte ijsvloer geprepareerd op het Schenge. De reputatie van IJsclub de Poel als hardrijders- en wedstrijdvereniging werd hierdoor definitief gevestigd.

De leden van de ijsclub gingen zich vanaf de jaren 90 ook bezighouden met skeeleren. Met de verdere professionalisering van deze sport en het toenemend aan skeelerende leden is de naam van de club in 2006 veranderd in SSC de Poel, Schaats- en skeelerclub de Poel.

In 2000 kwam bij het bestuur van de Poel de vraag of er Zeeuwen in Breda zouden komen schaatsen als daar een kunstijsbaan gebouwd zou worden. Daarop is positief geantwoord en vervolgens zijn een aantal bestuursleden betrokken geraakt bij de voorbereidingen van de bouw van deze baan en het opzetten van de baancommissie Breda en de Bredase IJsfederatie (BYF).

Vanaf de opening van de kunstijsbaan Breda in november 2001 werd deze baan dan ook de thuisbaan van de Poel.

Omdat er vanaf dat moment geen banden meer waren met het gewest Zuid Holland is er richting de KNSB actie ondernomen om Zeeland onderdeel te laten uitmaken van het gewest Noord Brabant / Limburg. Na veel vergaderwerk en overtuigingskracht vanuit het bestuur van de Poel is dat KNSB-gewest in 2004 Noord Brabant / Limburg / Zeeland gaan heten.

De laatste jaren is de club actief bezig het het werven van jeugdleden. Talenten als Arjen van Damme (2e NK jeugdmarathon) en Jack Krijger (gewestelijk kampioen shorttrack) staat te popelen om het stokje over te nemen!