Ereleden

Bas Schipper

Als bestuurslid heeft Bas zich in de beginjaren zeer verdienstelijk ingezet voor onze vereniging. Zo verkocht hij samen met zijn vrouw jarenlang toegangskaartjes voor het Schenge van een koude Pipowagen.

Jan Weststrate

Als voorzitter van onze vereniging heeft hij zich met name ingezet voor de jeugd.

Ko van de Kreeke

Als initiatiefnemer voor landelijke vertegenwoordiging van Zeeuwse wedstrijdschaatsers heeft Ko gezorgd voor een professionalisering van het schaatsen in Zeeland.

Erwin Mesu

Op zaterdag 31 januari 2015 won Erwin Mesu de Alternatieve elfstedentocht op de Weissensee. Deze overwinning is uniek in de Zeeuwse schaatshistorie en hiervoor heeft Erwin deze bijzondere status te verworven.

Niels Mesu

Won een jaar na zijn broer Erwin de Alternatieve Elfstedentocht op de Weisensee en zette Zeeland hiermee definitief op de schaatskaart. Als ambassadeur van onze vereniging is hij een voorbeeld voor onze jeugdige talenten.

Jaap Moelker

De meeste van onze leden kennen Jaap Moelker als trainer, oud-bestuurslid en nestor van de vereniging. Omdat Jaap heeft aangegeven het wat rustiger aan te gaan doen vonden wij het als bestuur gepast om Jaap tot erelid van onze vereniging te huldigen voor zijn bijzondere verdiensten voor de Zeeuwse schaatssport! Tijdens de eerste training van seizoen 2021-2022 werd op 13 oktober door Els Mesu de bijbehorende oorkonde en dinerbon overhandigd.